Konica Minolta

Europe

Standarden för mätning av färg och ljus

 • Bild 1
 • Bild 2
 • Bild 3
 • Bild 4
 • Bild 5
 • Bild 6
 • Bild 7
 • Pause
 • Play
SCROLL

Standarden för mätning av färg och ljus

Egenskaper som längd och vikt är enkla att mäta med en linjal eller skala eftersom de fysiska kvantiteterna är absoluta. Att mäta färg är annorlunda. Färg är ett upplevt fenomen beroende av vår hjärna samt själva objektet och ljuskällan som lyser på den. På grund av detta kan det finnas små skillnader i hur individer ser färg. På Konica Minolta designar vi och tillverkar instrument för att mäta färg och uttrycker det på ett kvantifierbart sätt på samma vis som en linjal använder siffror för att representera längd. Dessa instrument gör det möjligt för vem som helst, var som helst att mäta färg objektivt. På fabriksgolvet i laboratorium kan våra kunder förväntar sig konsekventa resultat. Våra färg och ljusmätningsinstrument är korrekta och fullt spårbara. Dessutom stämmer mätdata väl med visuell bedömning, baserad på den globala och omfattande forskning av Commission Internationale de l'Éclairage (CIE). Konica Minoltas avancerade färg och ljusmätningsteknik hjälper våra kunder att öka tillverkningseffektiviteten och samtidigt minska driftstopp och materialspill. Det bidrar också till att förbättra den uppfattade konsistensen och kvaliteten på produkterna.

FEATURE 01

Från kameror till yttre rymden

Konica Minoltas införande av ljusmätningsteknik började som funktionell design för att ställa kamerans exponering. Senare blev den teknik tillämpad på mätutrustning i industrin för att förbättra produktkvaliteten.

Ljusmätningsteknik som visades över hela världen.

Konica Minoltas expertis inom ljusmätningsteknik kom när NASA bad Konica Minolta att utveckla ett lätt mätinstrument. Minolta Space Meter användes för första gången på Apollo 8, 1968 och fortsatte att användas på senare uppdrag till månen. Designad för användning under extrema förhållanden bidrog den till framgången för Apollo-programmet genom att tillhandahålla tillförlitliga ljusmätningar för fotografering i yttre rymden. Efter utvecklingen av detta mätinstrument har Konica Minolta fortsatt att förbättra dess sensorer, optik, spektroskopiska tekniker och kalibrering / korrigerings teknik för att bli en global ledare i ljusmätningsteknik.

FEATURE 02

Japansk stolthet

Konica Minoltas produkter har skapats genom ett finstämt tillverkningssystem utvecklat i Japan. Genom att kontinuerligt förbättra sina produktionsprocesser (inklusive ett ISO 9001 kvalitetsledningssystem) kan Konica Minolta konsekvent producera exakta och tillförlitliga produkter.

Kontinuerlig kvalitetsförbättring säkerställer högsta precision och tillförlitlighet.

Konica Minolta förbättrar kontinuerligt sin tillverkningsprocess. Inom tillverkningsindustrin har vi genomfört en "5S" metod. Varje steg i produktionsprocessen granskas och optimeras för att eliminera fel. Genom att uppmuntra kommunikation inom produktionsanläggningen ser 5S en metod för att kontinuerligt förbättra varje område i produktionsprocessen. För att säkerställa bästa möjliga noggrannhet och tillförlitlighet kombinerar vi det bästa av automatiserade tekniker och manuell tillverkning.

 • Bildtext 1 Delar lagras i enlighet med produktionsordern.
 • Bildtext 2 Alla operatörer har möjlighet att få tillgång till samma information via monitorer i produktionsmiljön.
 • Bildtext 3 Arbetsmiljön är optimerad för att underlätta en korrekt och effektiv drift.
FEATURE 03

Tillförlitliga mätinstrument som är spårbara till nationella standarder.

Konica Minoltas produkter är utformade för att vara enkla att använda. Underhållet och tillförlitligheten är viktigt. Genom att etablera ett kompromisslöst system för spårbarhet till nationella standarder skapar Konica Minolta produkter som kunderna kan använda med tillförsikt.

Kompromisslös tillverkning ger ökad mättillförlitlighet.

Konica Minolta lägger stor vikt vid förmågan att upprätthålla spårbarhet i de produkter som levereras till kunderna. För att säkerställa att mättillförlitligheten hos en produkt producerar vi utan kompromisser mätinstrument som är spårbara till nationella standarder. På Konica Minolta är standardenheter som vi använder för att kontrollera färg och ljus tillverkad i egen regi. Vår ljuskalibreringsteknik överensstämmer med ISO 17025 internationella standard och vi har certifierats som ett kalibreringslaboratorium. Denna höga nivå av kalibreringsteknik är en av våra tekniska styrkor.

 • Bildtext 1 För att uppnå förbättrad kvalitet är beläggning av diffusa reflektorer och andra delar som används för mätning utförda med utrustning som utvecklats i egen regi.
 • Bildtext 2 Konica Minolta har erhållit ISO 9001 certifiering genom LRQA. Denna certifiering är ett bevis på vårt kvalitetsledningssystem som säkerställer genomgående hög kvalitet på de produkter och tjänster vi erbjuder.
 • Bildtext 3 Färgkakelplattor används för att kontrollera tillförlitligheten av mätinstrumenten. Kalibrering utförs av erfarna tekniker.
FEATURE 04

Funderar du på att leverera bästa kvalitet

Konica Minoltas mål är att ge tillförlitliga produkter med maximal livslängd. Detta är anledningen till att vi genomför ett flertal tester och dessa resultat går tillbaka till design för att förbättra produktkvaliteten. Vår förmåga att erbjuda en sådan varaktig mätutrustning är tack vare vårt noggranna kvalitetssäkringssystem.

Hållbara mätinstrument tack vare ett grundligt kvalitetssäkringssystem.

För att erbjuda kunder produkter som kan användas under en lång tid måste de vara mycket hållbara. För detta ändamål genomgår Konica Minoltas produkter ett stort antal tester som återspeglar behoven hos slutanvändaren och arbetsmiljön. Testerna inkluderar: slagtålighet, test för transport, vibrationsmotstånds tester, temperatur och fuktighet, fallprov samt uthållighetstester. Testresultaten, kundrapporter och servicerapporter beaktas för framtida produktdesign i ett försök att skapa nya produkter med ännu bättre hållbarhet.

 • Bildtext 1 Reparation och underhåll sker i specialiserade avdelningar och informationen delas för att garantera kvalitetskontroll.
 • Bildtext 2 Miljö tester upprepat med hänsyn tagen till användningsvillkor i hela världen, inklusive höga temperaturer, låga temperaturer och hög luftfuktighet.
 • Bildtext 3 Reparationsdata och testresultat användas i framtida produktdesign. Detta gör det möjligt att skapa nya produkter med ännu större tillförlitlighet.
FEATURE 05

Service, support och expertis

Konica Minoltas servicecenter finns över hela världen. Dessa centra är ansvariga för att tillhandahålla tjänster för att säkerställa kundens instrument blir korrekta och spårbara. Sedan 1980-talet har Konica Minolta sålt mer än 2 miljoner instrument genom sitt världsomspännande nätverk.

Ett globalt servicenätverk med centra i 25 länder.

Konica Minoltas instrument är utformade för att ge pålitliga mätningar under olika förhållanden, på lång sikt kräver noggrannhet och spårbarhet underhåll och kalibrering. Med centra i 25 länder, däribland Japan, USA, Tyskland, Singapore, Kina, Sydkorea och Taiwan. Konica Minoltas servicenätverk syftar till att förse kunderna med bekväm tillgång till tjänsten globalt. Etablering av servicecentra i hela världen resulterar i ett effektivare och bättre tillhandahållande av tjänster. Konica Minolta ser ständigt efter sätt att förbättra sitt servicenät för att ge ännu bättre service till sina kunder i framtiden. Med över 2 miljoner mätinstrument sålda är vår kompetens vår största tillgång. Detta gör det möjligt för oss att arbeta med våra kunder för lösningar på komplexa utmaningar inom mätningsteknik.

Mer än 2 miljoner produkter sålda över hela världen. Tillförlitliga och beprövade mätinstrument.

Över 2'000'000 Sales