Konica Minolta

Europe

Standard pomiaru barwy i światła

 • Obraz 1
 • Obraz 2
 • Obraz 3
 • Obraz 4
 • Obraz 5
 • Obraz 6
 • Obraz 7
 • Pause
 • Play
SCROLL

Standard pomiaru barwy i światła

Cechy takie jak długość czy masa są łatwe do zmierzenia za pomocą linijki lub wagi, ponieważ można je wyrazić bezwzględnymi wielkościami fizycznymi. Inaczej jest z pomiarem barw. Barwa jest zjawiskiem postrzeganym w sposób indywidualny, zależny od naszego mózgu jak również od samego przedmiotu i źródła światła. Z tego powodu poszczególne osoby mogą postrzegać barwy w nieco odmienny sposób. Konica Minolta dostarcza przyrządy do pomiaru barw, które opisują je w wartościach wymiernych, podobnie jak linijka określa wymiary za pomocą liczb. Przyrządy te umożliwiają dokonywanie obiektywnych pomiarów barw każdemu i w każdych warunkach. W fabryce, w laboratorium czy gospodarstwie rolnym nasi klienci mogą oczekiwać spójnych wyników pomiarów. Nasze przyrządy do pomiaru barwy i światła są dokładne i w pełni zgodne z właściwymi normami. Ponadto, dane pomiarowe dobrze współgrają z oceną wizualną dokonaną na podstawie globalnych badań przeprowadzonych na szeroką skalę przez Międzynarodowa Komisję Oświetleniową. Zaawansowane technologie z zakresu pomiarów barwy i światła umożliwiają firmie Konica Minolta zwiększanie wydajności produkcyjnej przy jednoczesnym ograniczeniu czasu przestojów i odpadów materiałowych. Przyczyniają się także do ciągłego podwyższania jakości produktów.

FEATURE 01

Od najprostszych aparatów fotograficznych do przestrzeni kosmicznej

Firma Konica Minolta zadebiutowała w dziedzinie technologii pomiarów światła, opracowując funkcjonalne rozwiązania w aparatach fotograficznych. Następnie technologia ta została zastosowana w przemysłowej aparaturze pomiarowej do poprawy jakości produktów.

Technologia pomiaru światła sprawdzona na całym świecie

Specjalistyczna wiedza Konica Minolta w dziedzinie technologii pomiaru światła znalazła uznanie w agencji NASA, która zleciła firmie opracowanie urządzenia do pomiaru światła. Przyrząd o nazwie Minolta Space Meter zastosowano po raz pierwszy podczas misji kosmicznej Apollo 8 w roku 1968, a następnie był wykorzystywany w misjach na Księżyc. Zaprojektowany do pracy w ekstremalnych warunkach przyczynił się do sukcesu programu Apollo, umożliwiając dokonywanie wiarygodnych pomiarów światła dla potrzeb fotografii w przestrzeni kosmicznej. Od czasu opracowania tego przyrządu pomiarowego Konica Minolta nieustannie udoskonala swoje techniki z zakresu spektroskopii, optyki i czujników oraz technologię kalibracji/korekcji, dzięki czemu jest dziś światowym liderem w dziedzinie technologii pomiaru światła.

FEATURE 02

Japońska duma

Urządzenia Konica Minolta powstają przy zastosowaniu specjalnego systemu produkcyjnego opracowanego w Japonii. Dzięki nieustannemu doskonaleniu procesów produkcyjnych (w tym zastosowaniu systemu zarządzania jakością ISO 9001) Konica Minolta wytwarza precyzyjne i niezawodne produkty.

Nieustanne podnoszenie jakości gwarantuje precyzję i niezawodność na najwyższym poziomie

W Konica Minolta nieustanne doskonalenie stanowi podstawę wszystkich działań. W produkcji zastosowaliśmy metodologię „5S”. Każdy etap procesu produkcyjnego jest wnikliwie badany i optymalizowany w celu eliminacji błędów. Metodologia 5S, promująca komunikację w zakładzie produkcyjnym, sprzyja nieustannemu doskonaleniu każdego obszaru i procesu produkcyjnego. Aby zapewnić najwyższą możliwą dokładność i niezawodność, połączyliśmy najlepsze techniki automatyczne z montażem ręcznym.

 • Obraz podpis 1 Części są przechowywane zgodnie ze swoim zastosowaniem.
 • Obraz podpis 2 Wszyscy pracownicy mają dostęp do tych samych informacji za pośrednictwem monitorów w obszarze produkcyjnym.
 • Obraz podpis 3 Środowisko pracy jest zoptymalizowane pod kątem dokładnego i wydajnego wykonywania zadań.
FEATURE 03

Precyzyjne przyrządy pomiarowe zgodne z krajowymi normami

Produkty Konica Minolta są z założenia łatwe w obsłudze. Ważną kwestią jest precyzja pomiarów. Zastosowanie rygorystycznego systemu zapewniającego zgodność z krajowymi normami umożliwia Konica Minolta tworzenie produktów, na których klienci mogą polegać.

Rygorystyczne normy produkcyjne = większa precyzja pomiarów

Konica Minolta przywiązuje dużą wagę do tego, by produkty dostarczane klientom były zgodne z właściwymi normami. W celu zapewnienia produktów charakteryzujących się precyzją pomiarową stosujemy rygorystyczny proces produkcyjny, dzięki któremu wytwarzamy przyrządy pomiarowe zgodne z krajowymi normami. Do kontroli barwy i światła Konica Minolta stosuje urządzenia własnej produkcji. Nasza technologia kalibracji światła jest zgodna z międzynarodową normą ISO 17025. Jesteśmy także certyfikowanym laboratorium kalibracyjnym. Ta zaawansowana technologia kalibracji jest jednym z naszych atutów technologicznych.

 • Obraz podpis 1 W celu zapewnienia lepszej jakości produktów powłoki reflektorów rozproszonych i innych części używanych do pomiarów są nakładane przy pomocy urządzeń własnej produkcji.
 • Obraz podpis 2 Firma Konica Minolta uzyskała certyfikat ISO 9001 wydany przez LRQA. Certyfikat ten stanowi dowód wdrożenia systemu zarządzania jakością gwarantującego niezmiennie wysoką jakość oferowanych przez nas produktów i usług.
 • Obraz podpis 3 Precyzja przyrządów pomiarowych jest sprawdzana za pomocą ceramicznego zestawu kolorowych płytek BCRA. Kalibracja jest wykonywana przez doświadczonych techników.
FEATURE 04

Dążenie do jak najwyższej jakości

Celem Konica Minolta jest dostarczanie niezawodnych produktów. Z tego powodu prowadzimy liczne testy, których wyniki przekazujemy z powrotem do działu projektowego w celu ulepszania jakości produktów. Oferujemy trwały sprzęt pomiarowy dzięki zastosowaniu kompleksowego Systemu Zapewniania Jakości.

Trwałe przyrządy pomiarowe wytwarzane dzięki kompleksowemu Systemowi Zapewniania Jakości produktów

Dostarczanie klientom produktów trwałych możliwe jest tylko przy zapewnieniu ich wysokiej jakości. W tym celu produkty Konica Minolta poddawane są licznym testom odzwierciedlającym potrzeby użytkownika końcowego i środowiska pracy. Są to m.in.: testy odporności na uderzenia w warunkach transportu, testy odporności na wibracje, testy pracy przy określonej temperaturze i wilgotności, testy upadkowe jak również testy wytrzymałościowe. Przy kolejnych projektach bierzemy pod uwagę wyniki tych testów, a także informacje zwrotne od klientów i sprawozdania serwisowe, w celu tworzenia nowych produktów o jeszcze większej trwałości.

 • Obraz podpis 1 Naprawy i czynności konserwacyjne wykonywane są przez specjalistyczne wydziały. Obieg informacji gwarantuje kontrola jakości.
 • Obraz podpis 2 Liczne testy środowiskowe przeprowadzane są z uwzględnieniem warunków użytkowania na całym świecie i obejmują testy pracy w wysokich i niskich temperaturach oraz przy wysokiej wilgotności.
 • Obraz podpis 3 Dane na temat napraw i wyniki badań wykorzystywane są przy opracowywaniu kolejnych produktów. Umożliwia to wytwarzanie nowych produktów o jeszcze większej niezawodności.
FEATURE 05

Obsługa, wsparcie i fachowe doradztwo oferowane na całym świecie

Konica Minolta posiada centra serwisowe na całym świecie. Świadczone przez nie usługi gwarantują, że przyrządy klientów pozostaną dokładne i zgodne z normami. Od lat 80. XX wieku firma Konica Minolta sprzedała za pośrednictwem swojej światowej sieci ponad 2 miliony urządzeń.

Globalna sieć serwisowa z centrami w 25 krajach

Przyrządy Konica Minolta są przeznaczone do wykonywania precyzyjnych pomiarów w różnych warunkach, jednak zachowanie dokładności i zgodności z normami w dłuższym okresie czasu wymaga okresowego wykonywania czynności konserwacyjnych i kalibracji. Posiadająca centra w 25 krajach świata, m.in. w Japonii, USA, Niemczech, Singapurze, Chinach, Korei Południowej i Tajwanie, sieć serwisowa Konica Minolta stara się zapewnić klientom wygodny dostęp do usług w skali globalnej. Stworzenie centrów serwisowych na całym świecie zaowocowało bardziej wydajnym i ulepszonym świadczeniem usług. Konica Minolta nieustannie stara się poszerzać swoją sieć serwisową, dążąc do świadczenia jeszcze lepszych usług na rzecz klientów w przyszłości. Dotychczas sprzedaliśmy ponad 2 miliony przyrządów pomiarowych. Naszym największym atutem jest fachowa wiedza, dzięki której możemy pracować z klientami nad rozwiązaniami do wymagających zadań pomiarowych.

Ponad 2 miliony produktów sprzedanych na całym świecie. Precyzyjne i sprawdzone przyrządy pomiarowe.

Ponad 2.000.000 sprzedaży